Настава


Настава у Школи је организована у малим групама у пријатном амбијенту и у односима међусобног уважавања и поштовања. Уписом у Средњу школу УШЋЕ ученици улазе у академско окружење, где Школа користи наставну базу факултета чланица ИОС-а, који већ имају успостављену сарадњу за обављање стручних пракси у предузећима, јавној управи, адвокатским канцеларијама, судовима, агенцијама, банкама, привредним коморама, приватним фирмама и другим одговарајућим организацијама и установама. У сопственој режији се организује практичан рад у виртуелној симулацији предузећа, симулацији суђења, вежбање беседништва, решавање економско-правних проблема, оснивању сопствених фирми, писању представки, тужби, жалби, пословних писама, о култури пословне комуникације и сл. Циљ је оспособити ученике да се у што краћем времену укључе у процес рада код послодаваца или да оснују сопствени бизнис.

Средња школа УШЋЕ је јединствена установа по *кадровским потенцијалима, где је на најбољи могући начин успостављена веза између значајног педагошког искуства и младости. Убрзане свакодневне промена које прате развој науке изискују потребе за новим знањима, вештинама и способностима, што захтева од наставног кадра да прати резултате нових научних и технолошких достигнућа. Сагласно томе, Оснивач Школе је посвећен идеји сталног усавршавања наставног особља, како би могло адекватно да одговори на нове изазове у области образовања и да својим ученицима пренесе знања која су у складу са потребама савременог света. Да би ученици стекли шира знања, поред прописаних обавезним наставним плановима и програмима, у образовном процесу, осим запослених професора у Средњој школи УШЋЕ, учествују и професори и асистенти са факултета, који су у саставу ИОС-а, као и бројни гостујући предавачи и стручни сарадници.

 

Школа поседује савремено опремљен простор и ученицима у настави омогућава коришћење савремених информационих технологија (електронских табли, рачунара, таблет рачунара и сл), лабораторија, креативних радионица, тематских учионица и сл. У електронској ђачкој књижици ученик може приступити снимљеним часовима наставе, електронској библиотеци, вежбама и прегледу оцена по предметима, као и свим битним информацијама и активностима везаним за школу. Контролни задаци из појединих предмета полажу се на таблету.

Сваки ученик у Школи има своју касету у коју може одложити књиге, школски прибор и спортску опрему.

Ради веће безбедности ученика Школа располаже системом видео надзора.

 

Наставници


Наставник треба да:

 1. ПОСТАВИ ВИСОКЕ  ЦИЉЕВЕ  У  НАСТАВИ
 • обезбеди пријатан , радни, подстицајни амбијент у учионици током часа
 • суверено и ауторитативно води наставу
 • мотивише ученике да учествују у креирању и извођењу часа
 1. ПРАТИ НАПРЕДАК УЧЕНИКА
 • поседује јасну методологију за препознавање , усмеравање и унапређење ученичких склоности и талената
 • способност да препозна ниво знања ученика и прилагоди наставу како би сваки ђак могао да се уклопи у ритам извођења наставе
 • покаже разумевање и знање , пријатност у опхођењу, како би се ученик осећао као поштована и уважена личност
 • својим менторским односом правилно усмерава образовање и интелектуално напредовање ученика
 1. ПОЗНАЈЕ ГРАДИВО ( УЧЕНИЦИМА СУ НА РАСПОЛАГАЊУ ДВА ПРОФЕСОРА ПО ПРЕДМЕТУ И ЛИНКОВАЊЕ/ БГ – ТС)
 • да поседује адекватно знање из своје предметне јединице
 • да поседује вештину израде наставног плана и програма
 • да суверено влада знањем, простором и атмосфером приликом извођења часа
 • да поседује ауторитет при изношењу знања и вештину преношења на ђаке
 • преузме одговорност преношења високих стандарда наставе
 • да јасно и конкретно изнесе своје захтеве према ученику и његовим обавезама и задацима
 • планира своја предавања на основу динамике напретка ђака
 • да сарађује, усклађује предавања и са уважавањем се односи према линкованим предавањима из БГ или ТС
 1. ПРЕЦИЗНО И ЈАСНО ОЦЕЊУЈЕ
 • зна како да оцењује свој предмет у складу са законски прописаним условима
 • да оцењује објективно, рационално и афирмативно
 • да зна да образложи ђаку и родитељу сваку своју оцену
 • да оцењивањем продубљује осећај логичког процењивања и самовредновања ученика
 1. ИСПУЊАВА МЕНТОРСКЕ ОБАВЕЗЕ
 • да прати рад и утиче на усавршавање и продубљивање знања свог ученика
 • да својим професионалним и зналачким ставом, културом опхођења, пристојним манирима и речником буде узор ученицима
 • да благовремено обавештава родитеље о раду ученика
 • да буде у редовној комуникацији са учеником и родитељима, како би се остварила континуирана комуникација
 1. СЕ ОПХОДИ ПРЕМА УЧЕНИЦИМА
 • да се према ученицима опходе са уважавањем
 • да својим примером одражавају дух и политику школе
 • да поштују законски прописане норме не подривају основне принципе права и слободе појединца, тако што ће поштовати слободу појединца, гајећи поштовање и толеранцију према различитим верама и уверењима
Српски