Наставно особље

Наставно особље у Београду

Наставно особље у Трстенику

Дуња Рудић (на трудничком боловању)

Српски језик и књижевност


Јелена Ранђеловић

Српски језик и књижевностСлађана Мутавџић

Енглески језик


Јелена Палић

Енглески језик


Хемија


Maрија Ђошић

Хемија


Сања Вукадиновић

Историја и Ликовна уметност


Милош Бојовић

Историја


Даница Смиљанић

Основи права, Основи радног права, Биротехника и Уставно и привредно право


Тамара Симић

Основи права, Државно уређење, Основи радног права, Биротехника, Дактилографија и административно пословање, Савремена пословна кореспонденција и Пословна и службена кореспонденција


Милош Матић

Географија и Економска географија


Александар Срећковић

Географија


Марина Пауновић

Музичка култура


Звездан Петровић

Музичка култура


Ана Фодора

Биологија


Јелена Јовановић

Биологија и Екологија


Даниела Кузмановић

Екологија и Образовање за одрживи развојАлександар Грујичић

Физичка култура и Здравље и спорт


Анка Јаковљевић

Физичка култура


Наташа Меркер

Физика


Марина Трипковић

Физика


Никола Вигњевић

Рачунарство и информатика и Пословна информатика


Милош Стојановић

Математика и Рачунарство и информатика


Тијана Шкрбовић

Математика


Маријана Јовковић

МатематикаДрагана Бабић

Информатика и Савремена пословна коресподенцијаНевена Красуља Утовић

Основи економије, Пословна економија и Монетарна економија и банкарство


Сузана Пајић

Основи економије и Пословна економијаМилан Јанковић

Рачуноводство


Весна Голубовић

Рачуноводство


Весна Станковић

Латински језик


Марија Бајић

Француски језик, Латински језик и Грађанско васпитањеАна Величковић

Ликовна Уметност


Ана Лукић

Немачки језик
Владан Чолић

Програмирање, Рачунарски системи и Примена рачунараГордана Ђуретић

Социологија и Грађанско васпитање
Снежана Топаловић

Основи туризма и угоститељства, Агенцијско и хотелијерско пословање


Тамара Митровић

Психологија


Катарина Митровић

Психологија


Српски