ПЛАН ЗА ДЕЦЕМБАР:

1. 10.12.2018. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СВЕТСКОГ ДАНА ЉУДСКИХ ПРАВА

2. 14.12.2018. ПРЕДСТАВЉАЊЕ УТИСАКА УЧЕНИКА СА ФЕСТИВАЛА НАУКЕ ПУТЕМ ПОЈЕДИНАЧНИХ ПРЕЗЕНТАЦИЈА

3. 18.12.2018. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА МИГРАНАТА

4. 27.12.2018. ПОСЕТА ПОЗОРИШТУ ЗВЕЗДАРА ТЕАТАР (ПРЕДСТАВА ,,БАЈКА О ПОЗОРИШТУ”)

5. 28.12.2018. ТРАДИЦИОНАЛНИ МАТЕМАТИЧКИ КВИЗ У ШКОЛИ

Српски