Образовни профили


Након завршетка основне школе, избор средње школе и образовног профила за ученике и родитеље преставља важну животну одлуку, јер се деца опредељују за професије које креирају њихову будућност. Због значаја који образовање стечено у средњој школи има на каснији живот детета, родитељи ову одлуке треба да донесу промишљено узимајући при томе у обзир интересовања, потребе, способности, радне навике и жеље свога детета, јер као што каже Брајан Трејси: „Када човек изабере занимање које воли, он ће се цео живот забављати, а неће радити“.

 

У Средњој школи Ушће ученици се могу определити за један од следећих образовних профила у четворогодишњем трајању:
•    економски техничар
•    правни техничар
•    техничар обезбеђења
•    финансијски администратор
•    туристички техничар
•    гимназија – општи тип
•    ИТ гимназија
•    медицинска сестра-техничар
•    физиотерапеутски техничар

 

 

Српски