О Школи


Средња школа УШЋЕ (Ранији назив: Средња правно-економска Школа) је део Интегрисаног образовног система за друштвене и природне науке у Београду (ИОС). Седиште Школе је у улици Старо сајмиште бр. 29 на Новом Београду у модерно опремљеној згради која се налази у власништву Школе.

Поред Средње школе Ушће, у саставу Интегрисаног образовног система за друштвене и природне науке су и:
Факултет за пословне студије и право
Факултет за стратешки и оперативни менаџмент
Основна школа „Коста Вујић“
– Предшколска установа „Коста Вујић“.

 

Интегрисани образовни систем под једним кровом обједињује све нивое образовања и обезбеђује једноставан прелазак из једног у други ниво.
Све чланице ИОС-а су акредитоване/верификоване и имају све неопходне дозволе од надлежних органа Републике Србије.

 

Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 022-05-00028/2012-03 од 18.07.2016. године Средња школа УШЋЕ (Ранији назив: Средња правно-економска школа у Београду) верификована је за остваривање наставних планова и програма у четворогодишњем образовању и васпитању за следеће образовне профиле: економски техничар, правни техничар, техничар обезбеђења, финансијски администратор и туристички техничар.

 

ВИЗИЈА ШКОЛЕ


Желимо да наша Школа постане подстицајна и препознатљива средина за интелектуални напредак и развој – где је настава савремена, квалитетна, прилагођена потребама и интересовањима ученика и где се сви осећају безбедно и прихваћено.

 

 

 

МИСИЈА ШКОЛЕ


„Школа без граница у стицању знања“ представља укидање свих лимита и препрека у образовању, које појединци често постављају сами себи, и развијање схватања да су људске могућности у погледу усвајања знања неограничене. Средња школа УШЋЕ је мултифункционална школа која пружа оптималне услове за развој личности, вештина, умења и навика, припремање ученика за даље школовање и практичну примену знања у свакодневном животу.

 

 

Српски