Зашто уписати приватну школу


Родитељи који се двоуме да ли да своје дете упишу у државну или приватну школу могу прочитати следеће аргументе о предностима приватног школства. Можда ће им они помоћи у доношењу одлуке:

 • Прва и основна ствар је да исти закон важи за све, тј, уколико школа има одобрење за рад Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у обавези је да се придржава плана и програма рада које је прописало Министарство.
 • Диплома добијена у приватној средњој школи не разликује се од оне добијене у државној школи, јер није разлика у програму, већ у томе како се он обрађује и како се приступа ученицима.
 • Услови за рад веома су повољни за учење и развој, техничка опремљеност је на високом нивоу, а наставна средства савремена, што умногоме олакшава рад и чини га занимљивијим и за ученике, али и за наставнике.
 • У настави ђаци користе електронску таблуелектронску ђачку књижицуелектронске књиге, електронску библиотеку и таблет рачунаре.
 • Настава се снима, те сваки ученик може поново да прегледа час и тако утврди градиво.
 • Приликом избора кадра врши се строга селекција; од наставника се тражи да буду стручни, иновативни, харизматични, добри педагози, да су мотивисани за рад са децом, и њихов рад се редовно прати. Наставници и остали запослени доступни су ученицима и родитељима.
 • У приватној школи као што је наша, поред интелектуалног важан је и емоционални развој детета. То је могуће развијати само у малим групама, кроз индивидуализован приступ сваком ученику. Овим приступом могуће је откривати и потенцијале ученика, усмеравати их и неговати.
 • Крајњи циљ школовања јесте да образује стручњаке са практичним знањем, које ће им помоћи да спремно уђу у свет рада, али и да се изборе са различитим животним ситуацијама и изазовима.
 • Школа инсистира и на развијању опште културе ученика, организовањем различитих ваннаставних активности културног садржаја.
 • Да бисмо постигли претходно наведени циљ о образовању и да би сваки ученик могао да актуализује своје способности, неопходно је да Школа пре свега буде сигурно, безбедно окружење, да постоје јасна правила понашања за ученике, родитеље и наставнике, да постоји добра организација рада, што све доприноси превентиви или брзом и лакшем решавању проблема.
 • Посебно се води рачуна о понашању самих ученика, где се већ при упису обавља иницијални разговор, на коме се, поред оцене из владања из Основне школе, може уочити потенцијални проблем са дисциплином, те у складу са тим од почетка направити стратегију праћења и реаговања, или чак, као крајњу меру, донети одлуку да се такав ученик не упише.
 • Као још једну предност, можемо навести школарину која, за разлику од државних школа, обухвата много више. Када саберете шта све у државној школи треба да купите, почевши од наставног материјала, ужине, приватних часова, улазница за ваннаставне активности, схватите да новцем, издвојеним за приватно образовање, не купујете само престиж школовања Вашег детета у приватној школи, већ плаћате квалитетну наставу и свеобухватну бригу о образовању Вашег детета, без додатних, скривених трошкова.

Текст приредила:

Саманта Оковацки- психолог школе

Српски