E-učenje u Srednjoj školi UŠĆE

Srednja škola UŠĆE svojim učenicima nudi više mogućnosti u vezi sa nastavom, a zbog kojih se kao škola izdvaja u odnosu na druge srednje škole.

U nastavi đaci koriste elektronsku tablu, elektronsku đačku knjižicu, elektronske knjige, elektronsku biblioteku i tablet računare.

Učenici na početku školske godine dobijaju tablete na poklon, koje koriste kao nastavno sredstvo na časovima- za učenje, proveru znanja, rekapitulaciju gradiva sa prethodnog časa, gledanje emisija i filmova u vezi sa školskim gradivom, čitanje stručne literature…

Nastava se snima ( audio snimak, video snimak, PowerPoint prezentacija ), a predavanja profesora prenose se u đačku elektronsku knjižicu, odakle ih svaki učenik može ponovo pregledati i utvrditi gradivo. Ukoliko je učenik odsutan iz škole, uvek je u mogućnosti da bude u toku sa gradivom koje se obrađivalo na času.

 

Trudićemo se da kontinuirano pratimo inovacije u nastavi, kako bismo opravdali poverenje roditelja, ali i učenika.

Srpski