Reception of parents


 

NAME OF THE TEACHER Subject Day Time
Dunja Rudić Srpski jezik i književnost Thursday 11.00 – 13.00 h
Slađana Mutavdžić Engleski jezik Tuesday 09.00 – 11.00 h
Sanja Vukadinović Istorija
Likovno
Friday 11.00 – 13.00 h
Miloš Matić Geografija
Ekonomska geografija
Monday 11.30 – 13.00 h
Ana Fodora Biologija Thursday 09.00 – 10.00 h
Nikola Vignjević Računarstvo i informatika
Poslovna informatika
Tuesday 10:30 – 11:30 h
Nataša Merker Fizika Monday 10.30 – 11.30 h
Milan Petrović Hemija
Komercijalno poznavanje robe
Monday 10.00 – 12.00 h
Dragana Babić Statistika
Savremena poslovna korespondecija
Poslovna i službena korespondecija
Friday 09:30 – 11:00 h
Marina Paunović Muzička umetnost Friday 10.45 – 11.30 h
Aleksandar Grujičić Fizičko vaspitanje
Zdravlje i sport
Wednesday 13.00 – 15.00 h
Daniela Kuzmanović Ekologija
Obrazovanje za održivi razvoj
Friday 09.00 – 11.00 h
Nevena Krasulja Osnovi ekonomije
Poslovna ekonomija
Monetarna ekonomija i bankarstvo
Wednesday 11.00 – 12.30 h
Milan Janković Računovodstvo Tuesday 10.00 – 12.00 h
Vesna Stanković Latinski jezik Wednesday 09.00 – 10.00 h
Ana Lukić Nemački jezik Tuesday 12.00 – 12.30 h
Gordana Đuretić Sociologija
Građansko vaspitanje
Wednesday 12.30 – 13.00 h
Tijana Škrbović Matematika Friday 12.00 – 12.30 h
Samanta Okovacki Psihologija Wednesday 08.45 – 09.30 h
Danica Smiljanić Osnovi radnog prava
Osnovi prava
Birotehnika
Ustavno i privredno pravo
Monday 10.45 – 11.30 h

 

English