Seminar za profesore: Kako rešavati probleme sa disciplinom i upravljati razredom

U petak, 17.02. i subotu 18.02.2017. održan je seminar za profesore u cilju njihovog stručnog usavršavanja i osnaživanja za prepoznavanje i rešavanje problema sa disciplinom i upravljanje razredom.

Teme seminara bile su:
– Uzroci nediscipline učenika i karakteristike dobre razredne discipline sa ponuđenim savremenim modelima uspostavljanja discipline i upravljanje razredom;
– Nagrađivanje i kažnjavanje u vaspitnom radu;
– Uticaj sredinskih faktora na razvoj i ponašanje dece;
– Osobenosti učenika koje otežavaju uklapanje u školski sistem.
Predavači su bili: prof. Dr.Slobodanka Gašić-Pavišić, Dr. Nataša Lalić Vučetić, Dr. Radmila Marušić i Dijana Mance MSc. pedagogije

Seminaru su prisustvovali profesori Srednje pravno – ekonomske škole i profesori razredne nastave OŠ Koste Vujić.

Srpski