Zašto upisati privatnu školu

Roditelji koji se dvoume da li da svoje dete upišu u državnu ili privatnu školu mogu pročitati sledeće argumente o prednostima privatnog školstva. Možda će im oni pomoći u donošenju odluke:

 • Prva i osnovna stvar je da isti zakon važi za sve, tj, ukoliko škola ima odobrenje za rad Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u obavezi je da se pridržava plana i programa rada koje je propisalo Ministarstvo.
 • Diploma dobijena u privatnoj srednjoj školi ne razlikuje se od one dobijene u državnoj školi, jer nije razlika u programu, već u tome kako se on obrađuje i kako se pristupa učenicima.
 • Uslovi za rad veoma su povoljni za učenje i razvoj, tehnička opremljenost je na visokom nivou, a nastavna sredstva savremena, što umnogome olakšava rad i čini ga zanimljivijim i za učenike, ali i za nastavnike.
 • U nastavi đaci koriste elektronsku tablu, elektronsku đačku knjižicu, elektronske knjige, elektronsku biblioteku i tablet računare.
 • Nastava se snima, te svaki učenik može ponovo da pregleda čas i tako utvrdi gradivo.
 • Prilikom izbora kadra vrši se stroga selekcija; od nastavnika se traži da budu stručni, inovativni, harizmatični, dobri pedagozi, da su motivisani za rad sa decom, i njihov rad se redovno prati. Nastavnici i ostali zaposleni dostupni su učenicima i roditeljima, a brigu o pojedinačnom učeniku vodi i lični mentor. koga je učenik sam odabrao.
 • U privatnoj školi kao što je naša, pored intelektualnog važan je i emocionalni razvoj deteta. To je moguće razvijati samo u malim grupama, kroz individualizovan pristup svakom učeniku. Ovim pristupom moguće je otkrivati i potencijale učenika, usmeravati ih i negovati.
 • Krajnji cilj školovanja jeste da obrazuje stručnjake sa praktičnim znanjem, koje će im pomoći da spremno uđu u svet rada, ali i da se izbore sa različitim životnim situacijama i izazovima.
 • Škola insistira i na razvijanju opšte kulture učenika, organizovanjem različitih vannastavnih aktivnosti kulturnog sadržaja.
 • Da bismo postigli prethodno navedeni cilj o obrazovanju i da bi svaki učenik mogao da aktualizuje svoje sposobnosti, neophodno je da Škola pre svega bude sigurno, bezbedno okruženje, da postoje jasna pravila ponašanja za učenike, roditelje i nastavnike, da postoji dobra organizacija rada, što sve doprinosi preventivi ili brzom i lakšem rešavanju problema.
 • Posebno se vodi računa o ponašanju samih učenika, gde se već pri upisu obavlja inicijalni razgovor, na kome se, pored ocene iz vladanja iz Osnovne škole, može uočiti potencijalni problem sa disciplinom, te u skladu sa tim od početka napraviti strategiju praćenja i reagovanja, ili čak, kao krajnju meru, doneti odluku da se takav učenik ne upiše.
 • Kao još jednu prednost, možemo navesti školarinu koja, za razliku od državnih škola, obuhvata mnogo više. Kada saberete šta sve u državnoj školi treba da kupite, počevši od knjiga, užine, privatnih časova, ulaznica za vannastavne aktivnosti, shvatite da novcem, izdvojenim za privatno obrazovanje, ne kupujete samo prestiž školovanja Vašeg deteta u privatnoj školi, već plaćate kvalitetnu nastavu i sveobuhvatnu brigu o obrazovanju Vašeg deteta, bez dodatnih, skrivenih troškova.

Tekst priredila:

Samanta Okovacki- psiholog škole

Srpski