Неопходно за упис:


Пријаве за упис се подносе у Секретаријату Школе, Старо сајмиште 29, Београд.

Потребна документа за упис:

• извод из матичне књиге рођених,
• попуњен образац пријаве за упис у средњу школу,
• сведочанство о завршеној основној школи,
• сведочанства последња три разреда основне школе,
• лекарско уверење,
• доказ о уплати прве рате (уплатница),

• примерно владање од 6. до 8. разреда, или у претходним разредима средње школе, за ученике који се преписују.

Пример уплатнице

Српски