Da se ne zaboravi…

Da se ne zaboravi…

Zakon nedužnih

 

,, Tu, pod senkom ovog Kamenoga cveta,

zelena je trava, najbistrija reka,

tu je telo naše, što od noža strada,

puna humka to je apostola jada.

Poje himnu glasnu, opelo iz duše,

Da aveti tame pesmom svojom sruše.

Iz te jame Pakla, užasa i strava,

Na krstu raspeto Nebo vaskrsava. ”

 

Ovi odlomci deo su izuzetno potresne pesme, koju je napisala Aleksandra Radaković, studentkinja Fakulteta za poslovne studije i pravo, koji je deo Integrisanog obrazovnog sistema kome pripada i Srednja škola UŠĆE. Slikovito je prikazan sav jad koji su žrtve preživele u koncentracionim logorima širom sveta.

S obzirom na to da se Srednja škola UŠĆE nalazi na prostoru Starog sajmišta, nekadašnjeg koncentracionog logora, dužnost nam je da naši učenici budu upoznati sa tužnom istorijom prostora na kome se danas nalazi njihova škola.

Baš zbog toga učenici Srednje škole UŠĆE 26. januara 2018. godine prisustvovali su Petoj međunarodnoj naučnoj konferenciji o stradanju Srba, Jevreja i Roma na prostoru bivše Jugoslavije, koja je održana u prostorijama i u organizaciji Fakulteta za poslovne studije i pravo i Fakulteta za strateški i operativni menadžment iz Beograda – osnivačima Srednje škole UŠĆE.

Naši učenici su na nekonvencionalan – empirijski način stekli nova znanja u okviru dva predmeta – istorije i građanskog vaspitanja.

Upravo zbog želje da nauče da poštuju različitosti, uče o toleranciji i da se tokom svog života bore protiv mržnje, ratova i nepravde u ovom veoma surovom vremenu, naši učenici prisustvuju konferencijama ovog tipa. Nisu prijatne, ali su neophodne.

To je svojevrsna borba protiv nezaborava i obnavljanja zla.

Srpski