Eko–paket kreativni konkurs

Eko–paket kreativni konkurs

Krenuli smo sa prijavama na nagradne konkurse

U duhu rada naše škole i želje da učenici Srednje škole UŠĆE razvijaju svoju kreativnost, prijavili smo se na Eko-paket kreativni konkurs. Ovaj konkurs organizuju Ambasadori održivog razvoja i životne sredine, pod pokroviteljstvom kompanije Tetra Pak, sa temom Biodiverzitet ili Biološka raznovrsnost.

 

Svrha ovog konkursa jeste upoznavanje učenika sa pravilnim odlaganjem upotrebljene tetrapak ambalaže, sa razvojem kreativnog razmišljanja i praktičnim učenjem i primenom onoga što nauče na časovima biologije i ekologije.

 

Tetrapak ambalaže smo prikupili, pozitivnu enegriju i elan imamo, tako da smo svoj zadatak ozbiljno shvatili i krenuli u realizaciju. Dok učimo, maštamo i stvaramo, pogledajte deo atmosfere koja vlada u školi, za vreme realizacije ovog konkursa…

Srpski