Kakva je slika naše duše?

Kakva je slika naše duše?
26.12.2018.

Danas su svi učenici Srednje škole UŠĆE imali zajednički čas engleskog jezika, kod profesorke Slađane Mutavdžić, gde su gledali čuveni film Slika Dorijana Greja. Ideja časa je bila da vežbaju slušanje engleskog na času, istovremeno čitajući i engleski titl, dok je gimnazijalcima I godine knjiga Slika Dorijana Greja – Oskara Vajlda, po kojoj je film i snimljen, bila redovna lektira u okviru ovog predmeta. Film je zainteresovao sve đake i podstakao ih na razmišljanje o tome kakva je u stvari ljudska duša u odnosu na spoljašnjost i koliko se u današnje vreme uopšte vodi računa o tome da nam duša bude što lepša. I roman i film pružaju interesantnu perspektivu na posledice koje telesna uživanja i preterani hedonizam imaju na čovekovo unutrašnje biće. Iako je knjiga odavno napisana, slobodno možemo da kažemo da je i te kako savremena i inspirativna.

Srpski