O Školi


Srednja škola UŠĆE (Raniji naziv: Srednja pravno-ekonomska Škola) je deo Integrisanog obrazovnog sistema za društvene i prirodne nauke u Beogradu (IOS). Sedište Škole je u ulici Staro sajmište br. 29 na Novom Beogradu u moderno opremljenoj zgradi koja se nalazi u vlasništvu Škole.

Pored Srednje škole Ušće, u sastavu Integrisanog obrazovnog sistema za društvene i prirodne nauke su i:
Fakultet za poslovne studije i pravo
Fakultet za strateški i operativni menadžment
Osnovna škola „Kosta Vujić“
– Predškolska ustanova „Kosta Vujić“.

 

Integrisani obrazovni sistem  pod  jednim krovom objedinjuje sve nivoe obrazovanja i obezbeđuje jednostavan prelazak iz jednog u drugi nivo.
Sve članice IOS-a su akreditovane/verifikovane i imaju sve neophodne dozvole od nadležnih organa Republike Srbije.

 

Rešenjem Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja br. 022-05-00028/2012-03 od 18.07.2016. godine  Srednja škola UŠĆE (Raniji naziv: Srednja pravno-ekonomska škola u Beogradu) verifikovana  je za ostvarivanje nastavnih planova i programa u četvorogodišnjem obrazovanju i vaspitanju za sledeće obrazovne profile: ekonomski tehničar, pravni tehničar, tehničar obezbeđenja, finansijski administrator i turistički tehničar.

 

VIZIJA ŠKOLE


Želimo da naša Škola postane podsticajna i prepoznatljiva sredina za intelektualni napredak i razvoj – gde je nastava savremena, kvalitetna, prilagođena potrebama i interesovanjima učenika i gde se svi osećaju bezbedno i prihvaćeno.

 

 

 

MISIJA ŠKOLE


„Škola bez granica u sticanju znanja“ predstavlja ukidanje svih limita i prepreka u obrazovanju, koje pojedinci često postavljaju sami sebi, i razvijanje shvatanja da su ljudske mogućnosti u pogledu usvajanja znanja neograničene. Srednja škola UŠĆE je multifunkcionalna škola koja pruža optimalne uslove za razvoj ličnosti, veština, umenja i navika, pripremanje učenika za dalje školovanje i praktičnu primenu znanja u svakodnevnom životu.

 

 

Srpski