Srpski jezik


 

Termin: Aktivnost:
14. mart 2017. Predstava:
Majstori, majstori
(Pozorište Boško Buha)
od 1. do 15. maja Priprema za priredbu povodom svečane
dodele diploma na Fakultetu za poslovne
studije i pravo u Beogradu
april Poseta pozorištu u okviru dramske
sekcije
maj Poseta pozorištu u okviru dramske
sekcije
English