Učimo i na gostujućim predavanjima

Učimo i na gostujućim predavanjima

21.02.2018.

Učenici Srednje škole UŠĆE prisustvovali su još jednom gostujućem predavanju, koje je organizovano od strane Fakulteta za poslovne studije i pravo i Fakulteta za strateški i operativni menadžment.

Zaštitnik građana, Zoran Pašalić, održao je predavanje na temu Institut ombudsmana u pozitivnom zakonodavstvu Republike Srbije. Predavanje su sa posebnom pažnjom pratile učenice I godine pravnog tehničara, ali i ostalim učenicima predavanje je bilo interesantno, s obzirom na to da je g. Pašalić vrlo razumljivo i prijemčivo objašnjavao sa kojim se sve problemima susreće kao zaštitnik građana.

Učenici su saznali o poreklu institucije ombudsmana, objašnjeno im je značenje same reči- onaj koji ume da sluša ljude, kao i to da ova institucija, osnovana u Švedskoj, danas postoji u 130 država.

Trudimo se da naši učenici unapređuju svoje znanje iz svih predmeta koje uče u školi, a to znanje ne mora da se stiče samo u učionici.

Srpski