Dokumenta potrebna za upis


Prijave za upis se podnose u Sekretarijatu Škole, Staro sajmište 29, Beograd.

Potrebna dokumenta za upis:

• izvod iz matične knjige rođenih,
• popunjen obrazac prijave za upis u srednju školu,
• svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi,
• svedočanstva poslednja tri razreda osnovne škole,
• lekarsko uverenje,
• dokaz o uplati prve rate (uplatnica).

 

Primer uplatnice