Prijem roditelja


 

IME I PREZIME PROFESORA PREDMET DAN SATNICA
Dunja Rudić Srpski jezik i književnost
Savremena poslovna korespondencija
Sreda 10 – 12 h
Slađana Mutavdžić Engleski jezik Sreda 8:30 – 10:30 h
Sanja Vukadinović Istorija
Građansko vaspitanje
Petak 10 – 12 h
Miloš Matić Geografija
Ekonomska geografija
Četvrtak 11 – 13 h
Ana Fodora Biologija Četvrtak 12:45 – 13:45 h
Nikola Vignjević Matematika Sreda 8:30 – 10:30 h
Nataša Merker Fizika Petak 9 – 10:30 h
Milan Petrović Hemija
Komercijalno poznavanje robe
Ponedeljak 12 – 14 h
Dragana Babić Računarstvo i informatika
Poslovna i službena korespondecija
Četvrtak 10:20 – 12:20 h
Marina Paunović Muzička umetnost Ponedeljak 11: 30 – 12:30 h
Aleksandar Grujičić Fizičko vaspitanje Ponedeljak 12 – 14 h
Daniela Kuzmanović Ekologija Četvrtak 10 – 14 h
Nevena Krasulja Osnovi ekonomije
Poslovna ekonomija
Ponedeljak 10 – 12 h
Milan Janković Računovodstvo Utorak 13 – 15 h