Prijem roditelja


 

IME I PREZIME PROFESORA PREDMET DAN SATNICA
Miodrag Mladenović Srpski jezik i književnost Četvrtak 11.00 – 13.00 h
Slađana Mutavdžić Engleski jezik Utorak 09.00 – 11.00 h
Sanja Vukadinović Istorija
Likovno
Petak 11.00 – 13.00 h
Miloš Matić Geografija
Ekonomska geografija
Ponedeljak 11.30 – 13.00 h
Ana Fodora Biologija Četvrtak 09.00 – 10.00 h
Nikola Vignjević Računarstvo i informatika
Poslovna informatika
Utorak 10:30 – 11:30 h
Nataša Merker Fizika Ponedeljak 10.30 – 11.30 h
Milan Petrović Hemija
Komercijalno poznavanje robe
Ponedeljak 10.00 – 12.00 h
Dragana Babić Statistika
Savremena poslovna korespondecija
Poslovna i službena korespondecija
Petak 09:30 – 11:00 h
Marina Paunović Muzička umetnost Petak 10.45 – 11.30 h
Aleksandar Grujičić Fizičko vaspitanje
Zdravlje i sport
Sreda 13.00 – 15.00 h
Daniela Kuzmanović Ekologija
Obrazovanje za održivi razvoj
Petak 09.00 – 11.00 h
Nevena Krasulja Osnovi ekonomije
Poslovna ekonomija
Monetarna ekonomija i bankarstvo
Sreda 11.00 – 12.30 h
Milan Janković Računovodstvo Utorak 10.00 – 12.00 h
Vesna Stanković Latinski jezik Sreda 09.00 – 10.00 h
Ana Lukić Nemački jezik Utorak 12.00 – 12.30 h
Gordana Đuretić Sociologija
Građansko vaspitanje
Sreda 12.30 – 13.00 h
Tijana Škrbović Matematika Petak 12.00 – 12.30 h
Samanta Okovacki Psihologija Sreda 08.45 – 09.30 h
Danica Smiljanić Osnovi radnog prava
Osnovi prava
Birotehnika
Ustavno i privredno pravo
Ponedeljak 10.45 – 11.30 h

 

Srpski