Nastava


Nastava u Školi je organizovana u malim grupama u prijatnom ambijentu i u odnosima međusobnog uvažavanja i poštovanja. Upisom u Srednju školu UŠĆE učenici ulaze u akademsko okruženje, gde Škola koristi nastavnu bazu  fakulteta  članica IOS-a, koji već imaju uspostavljenu  saradnju za obavljanje stručnih praksi u preduzećima, javnoj upravi, advokatskim kancelarijama, sudovima, agencijama, bankama, privrednim komorama, privatnim firmama i drugim odgovarajućim organizacijama i ustanovama. U sopstvenoj režiji se organizuje praktičan rad u virtuelnoj simulaciji preduzeća, simulaciji suđenja, vežbanje besedništva, rešavanje ekonomsko-pravnih problema, osnivanju sopstvenih firmi, pisanju predstavki, tužbi, žalbi, poslovnih pisama, o kulturi poslovne komunikacije  i sl. Cilj je osposobiti učenike  da se u što kraćem vremenu uključe u proces rada kod poslodavaca ili da osnuju sopstveni biznis.


Srednja škola UŠĆE je jedinstvena ustanova po *kadrovskim potencijalima, gde je na najbolji mogući način uspostavljena veza između značajnog  pedagoškog iskustva i mladosti. Ubrzane svakodnevne promena  koje prate razvoj nauke  iziskuju potrebe za novim znanjima, veštinama i sposobnostima, što zahteva od nastavnog kadra da prati rezultate novih naučnih i tehnoloških dostignuća. Saglasno tome, Osnivač Škole  je posvećen ideji stalnog usavršavanja nastavnog osoblja, kako bi moglo  adekvatno da odgovori na nove izazove u oblasti  obrazovanja i da svojim učenicima  prenese znanja koja su u skladu sa potrebama savremenog sveta.  Da bi učenici stekli  šira znanja,  pored  propisanih obaveznim nastavnim planovima i programima, u obrazovnom procesu, osim zaposlenih profesora u Srednjoj školi UŠĆE,  učestvuju i profesori i asistenti sa fakulteta, koji su u sastavu IOS-a, kao i brojni gostujući predavači i stručni saradnici.

 

Škola  poseduje savremeno opremljen prostor  i učenicima u nastavi omogućava korišćenje  savremenih informacionih tehnologija (elektronskih tabli, računara, tablet računara i sl), laboratorija, kreativnih radionica, tematskih učionica  i sl. U elektronskoj  đačkoj knjižici učenik može pristupiti snimljenim  časovima nastave, elektronskoj biblioteci, vežbama i pregledu ocena po predmetima, kao i svim bitnim informacijama i aktivnostima vezanim za školu.  Kontrolni zadaci iz pojedinih predmeta polažu se na tabletu.

Svaki učenik u Školi ima svoju kasetu u koju može odložiti knjige, školski pribor i sportsku opremu.

Radi veće bezbednosti učenika Škola raspolaže sistemom video nadzora.

 

Nastavnici


Nastavnik treba da:

 1. POSTAVI VISOKE  CILJEVE  U  NASTAVI
 • obezbedi prijatan , radni, podsticajni ambijent u učionici tokom časa
 • suvereno i autoritativno vodi nastavu
 • motiviše učenike da učestvuju u kreiranju i izvođenju časa
 1. PRATI NAPREDAK UČENIKA
 • poseduje jasnu metodologiju za prepoznavanje , usmeravanje i unapređenje učeničkih sklonosti i talenata
 • sposobnost da prepozna nivo znanja učenika i prilagodi nastavu kako bi svaki đak mogao da se uklopi u ritam izvođenja nastave
 • pokaže razumevanje i znanje , prijatnost u ophođenju, kako bi se učenik osećao kao poštovana i uvažena ličnost
 • svojim mentorskim odnosom pravilno usmerava obrazovanje i intelektualno napredovanje učenika
 1. POZNAJE GRADIVO ( UČENICIMA SU NA RASPOLAGANJU DVA PROFESORA PO PREDMETU I LINKOVANJE/ BG – TS)
 • da poseduje adekvatno znanje iz svoje predmetne jedinice
 • da poseduje veštinu izrade nastavnog plana i programa
 • da suvereno vlada znanjem, prostorom i atmosferom prilikom izvođenja časa
 • da poseduje autoritet pri iznošenju znanja i veštinu prenošenja na đake
 • preuzme odgovornost prenošenja visokih standarda nastave
 • da jasno i konkretno iznese svoje zahteve prema učeniku i njegovim obavezama i zadacima
 • planira svoja predavanja na osnovu dinamike napretka đaka
 • da sarađuje, usklađuje predavanja i sa uvažavanjem se odnosi prema linkovanim predavanjima iz BG ili TS
 1. PRECIZNO I JASNO OCENJUJE
 • zna kako da ocenjuje svoj predmet u skladu sa zakonski propisanim uslovima
 • da ocenjuje objektivno, racionalno i afirmativno
 • da zna da obrazloži đaku i roditelju svaku svoju ocenu
 • da ocenjivanjem produbljuje osećaj logičkog procenjivanja i samovrednovanja učenika
 1. ISPUNJAVA MENTORSKE OBAVEZE
 • da prati rad i utiče na usavršavanje i produbljivanje znanja svog učenika
 • da svojim profesionalnim i znalačkim stavom, kulturom ophođenja, pristojnim manirima i rečnikom bude uzor učenicima
 • da blagovremeno obaveštava roditelje o radu učenika
 • da bude u redovnoj komunikaciji sa učenikom i roditeljima, kako bi se ostvarila kontinuirana komunikacija
 1. SE OPHODI PREMA UČENICIMA
 • da se prema učenicima ophode sa uvažavanjem
 • da svojim primerom odražavaju duh i politiku škole
 • da poštuju zakonski propisane norme ne podrivaju osnovne principe prava i slobode pojedinca, tako što će poštovati slobodu pojedinca, gajeći poštovanje i toleranciju prema različitim verama i uverenjima
Srpski