PLAN ZA DECEMBAR:

1.  10.12.2018. OBELEŽAVANJE SVETSKOG DANA LJUDSKIH PRAVA

2.  14.12.2018. PREDSTAVLJANJE UTISAKA UČENIKA SA FESTIVALA NAUKE PUTEM POJEDINAČNIH PREZENTACIJA

3.  18.12.2018. OBELEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA MIGRANATA

4.  27.12.2018. POSETA POZORIŠTU ZVEZDARA TEATAR (PREDSTAVA ,,BAJKA O POZORIŠTU”)

5.  28.12.2018. TRADICIONALNI MATEMATIČKI KVIZ U ŠKOLI