Prijem roditelja


 

IME I PREZIME PROFESORA PREDMET DAN SATNICA
Milana Gajović Srpski jezik i književnost
Katarina Đušić Srpski jezik i književnost

Poslovna korespondencija i komunikacija

Četvrtak 12.35 – 13.20 h
Slađana Mutavdžić Engleski jezik Utorak 10.00 – 14.00 h
Ana Lukić Nemački jezik

Jezik, mediji i kultura

Četvrtak 12.35 – 13.20 h
Vesna Stanković Latinski jezik Utorak 08.30 – 09.00 h
Nikola Vignjević Diskretna matematika

Programiranje

Milena Minić Matematika Utorak 13.30 – 14.15 h
Gordana Rađen Matematika
Ivica Stanković Operativni sistemi i računarske mreže

Računarske mreže

Utorak 10:00 – 14:00 h
Ivan Radojičić Fizika

Računarstvo i informatika

Primena računara

Četvrtak 11.45 – 12.30 h
Nataša Merker Fizika Utorak 14.00 – 15.00 h
Dijana Kurandić Hemija

Komercijalno poznavanje robe

Ponedeljak

Sreda

11.40 – 12.30 h

10.35 – 11.40 h

Miloš Matić Geografija

Ekonomska geografija

Sreda 11.45 – 12.30 h
Ana Fodora Biologija Svaka druga sreda i petak 14.15 – 15.00 h
Nevena Krasulja Ekonomska grupa predmeta
Dragana Babić Poslovna informatika

Statistika

Vesna Pokrajac Računovodstvo Sreda 11.45 – 12.30 h
Aleksandar Božanić Istorija
Jana Simović Filozofija Sreda 11.00 – 13.00 h
Daniela Kuzmanović Socijalna ekologija

Obrazovanje za održivi razvoj

Sreda 10.00 – 14.00 h
Samanta Okovacki Psihologija

Metodologija naučnog istraživanja

Svakog radnog dana 10.00 – 14.00 h
Vladimir Vuković Fizičko vaspitanje

Zdravlje i sport

Utorak 09.30 – 11.00 h
Danica Smiljanić Pravna grupa predmeta Petak 12.00 – 13.00 h
Gordana Đuretić Sociologija

Građansko vaspitanje

Religije i civilizacije

Utorak 11.45 – 12.30 h

 

Srpski