Reception of parents


 

 

NAME OF THE TEACHER Subject Day Time
Milana Gajović Srpski jezik i književnost
Katarina Đušić Srpski jezik i književnostPoslovna korespondencija i komunikacija Thursday 12.35 – 13.20 h
Slađana Mutavdžić Engleski jezik Tuesday 10.00 – 14.00 h
Ana Lukić Nemački jezikJezik, mediji i kultura Thursday 08.30 – 09.00 h
Vesna Stanković Latinski jezik Tuesday 09.00 – 10.00 h
Nikola Vignjević Diskretna matematikaProgramiranje
Milena Minić Matematika Tuesday 13.30 – 14.15 h
Gordana Rađen Matematika
Ivica Stanković Operativni sistemi i računarske mrežeRačunarske mreže Tuesday 10:00 – 14:00 h
Ivan Radojičić FizikaRačunarstvo i informatika

Primena računara

Thursday 11.45 – 12.30 h
Nataša Merker Fizika Tuesday 14.00 – 15.00 h
Dijana Kurandić HemijaKomercijalno poznavanje robe Monday

Wednesday

11.40 – 12.30 h10.35 – 11.40 h
Miloš Matić GeografijaEkonomska geografija Wednesday 11.45 – 12.30 h
Ana Fodora Biologija Every second Wednesday and Friday 14.15 – 15.00 h
Nevena Krasulja Ekonomska grupa predmeta
Dragana Babić Poslovna informatikaStatistika
Vesna Pokrajac Računovodstvo Wednesday 11.45 – 12.30 h
Aleksandar Božanić Istorija
Jana Simović Filozofija Wednesday 11.00 – 13.00 h
Daniela Kuzmanović Socijalna ekologijaObrazovanje za održivi razvoj Wednesday 10.00 – 14.00 h
Samanta Okovacki PsihologijaMetodologija naučnog istraživanja Monday – Friday 10.00 – 14.00 h
Vladimir Vuković Fizičko vaspitanjeZdravlje i sport Tuesday 09.30 – 11.00 h
Danica Smiljanić Pravna grupa predmeta Friday 12.00 – 13.00 h
Gordana Đuretić SociologijaGrađansko vaspitanje

Religije i civilizacije

Tuesday 11.45 – 12.30 h

 

English