U poseti Muzeju Srpske pravoslavne crkve

Radi sticanja novih znanja i obeležavanja školske slave sv. Sava, 26.01.2017. godine, za učenike i nastavnike naše Srednje pravno-ekonomske škole, organizovana je poseta Muzeju Srpske pravoslavne crkve.

Naš domaćin, Biljana Cincar-Kostić, istoričar umetnosti i kustos Muzeja, potrudila se da učenicima i nastavnicima, približi naše spomenike kulture, bogatu istoriju i ostavštinu naših predaka. U stalnoj postavci Muzeja, koji se nalazi u zgradi Patrijaršije, izloženi su predmeti od neprocenjive verske, kulturne i umetničke vrednosti, koji prikazuju istorijat Srpske pravoslavne crkve, od Stefana Nemanje i Svetog Save, do novijih dana.


Na učenike su upečatljiv utisak ostavili Plaštanica kralja Milutina (spomenik nulte kategorije, tj. od neprocenjive je vrednosti). Tu su i Jefimijina Pohvala knezu Lazaru, ogrtač kneza Lazara, kivot Stefana Dečanskog, brojni predmeti namenjeni službi u crkvi, pravni dokumenti iz XIV veka (povelje cara Dušana, kneza Lazara i dr. srpskih srednjovekovnih vladara). Imali smo jedinstvenu priliku da vidimo postavku ikona iz manastira sa Kosova i Metohije, kao  i prvu knjigu koja je štampana u Beogradu, a danas se čuva u Muzeju SPC.

Kulturno-istorijski spomenici, koji se nalaze u Muzeju Srpske pravoslavne crkve, svedoče o duhovnom identitetu srpskog naroda, o burnoj istoriji na ovim prostorima, ali i o ogromnom kulturnom doprinosu, koji je naš narod dao evropskoj kulturnoj baštini.

Bio je to dan za pamćenje.

Srpski