Prijem roditelja u Srednjoj školi UŠĆE

Prijem roditelja u Srednjoj školi UŠĆE

8.11.2017.

Da su roditelji u Srednjoj školi UŠĆE podjednako važni kao i učenici, pokazali smo 8.11.2017, kada je organizovan roditeljski sastanak, potpuno drugačiji od onoga na koji su do sada, možda, navikli. Važni su zbog toga što roditelji treba da budu najznačajniji saradnici škole, da imamo isti cilj, da stojimo na istoj strani, kada je u pitanju obrazovanje i vaspitanje njihovog deteta.

Baš zbog toga smo osmislili roditeljski sastanak, na kome su bili prisutni predmetni profesori škole. Roditelji su imali priliku da se upoznaju sa svakim ponaosob, da popričaju i raspitaju se o radu i disciplini svog deteta, na konkretnom času. Tako im je data prilika da budu potpuno informisani i aktivno učestvuju u rešavanju eventualnog problema.

Takođe, detaljnije im je objašnjena institucija mentorstva, kao jedne novine Srednje škole UŠĆE, pokrenute da pomogne u stvaranju povoljne klime za podsticanje i motivisanje učenika i razvijanju konstruktivne komunikacije na relaciji nastavnik-učenik. Mentor je profesor koga bira lično učenik, kao osobu sa kojom je ostvario najbolju saradnju i u koga ima najviše poverenja. Uloga mentora je da pažljivo prati rad, emotivni i socijalni razvoj svog štićenika i uredno obaveštava roditelje o svim promenama. Takođe, posreduje između učenika, nastavnika, roditelja i Direktora škole.

Zadovoljstvo roditelja nakon održanog roditeljskog sastanka nam je dokaz da idemo istim smerom, kada je u pitanju obrazovanje mladih ljudi i trudićemo se da u tome istrajemo i da naša saradnja u budućnosti bude još bolja i efektivnija.

Srpski