Šta su ljudska prava?

Šta su ljudska prava?

10.12.2018.

Na današnji dan, 10.12.1950. godine, počelo je obeležavanje Međunarodnog dana ljudskih prava. Učenici Srednje škole UŠĆE, uz pomoć profesorke pravnih predmeta Danice Smiljanić, saznali su šta je Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, kao i to da ljudska prava ne zavise od nacionalne, državne, ideološke, socijalne i kulturne pripadnosti. Đacima naše škole objašnjeno je da ovaj dokument štiti građanske, političke, ekonomske, socijalne i kulturne slobode i prava čoveka – od prava na život i slobodu, do prava na dostojanstvo, privatnost, socijalnu sigurnost i udruživanje. Rečeno je i da su ustanovljeni mehanizmi zaštite i nadzora nad ostvarivanjem ljudskih prava. Poseban akcenat stavljen je na jedno od prava koje garantuje protokol pomenute konvencije, a koje glasi pravo na pravično suđenje , aferu oko krađe beba kao i na sudsku praksu Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu. Prikazan je i kratki dokumentarni film o razvoju ljudskih prava, počev od vladavine prirodnog prava i zakona iz doba Rima, preko Deklaracije UN, pa sve do modernog doba i svakodnevnice.

Suština predavanja nije bila samo u tome da im se teoretski objasne pojmovi sa kojima se, možda, do sada nisu susretali, već i da shvate značaj i nužnost tolerancije na ljudske različitosti, jer jedino tako jedno društvo i pojedinac mogu da napreduju.

Srpski